TYÖHARJOITTELU/ HARJOITTELU

2020-2021

Sosiaali- ja terveysalan järjestön työharjoittelupaikka, järjestö toiminnan kehittäminen.

LOCATION AND DURATION

Visbynkuja 2, 00930 Helsinki, (Itakeskus Metro).
From October 2020 to May 2021. 35hours/viikossa
2-6kk

TEHTÄVÄN KUVAUS

Harjoittelija pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestön STEA rahoitteista “Koutsi” Hanketta yhdessä projektipäällikön ja projektityöntekijän kanssa, jossa etsitään uusia menetelmiä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden päihde- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja kuntoutukseen. Hanke tekee läheistä yhteistyötä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien maahanmuutto yksiköiden, ennalta estävän poliisin ja päihde- sekä mielenterveys järjestöjen kanssa. Harjoittelussa pääset luomaan uusia malleja, haastamaan oman osaamisen ja oppimaan monikulttuurista päihde- ja mielenterveystyötä.

ETSIMÄMME HENKILÖ

Olet etsimämme henkilö, jos olet avoin, suvaitsevainen, halukas oppimaan uutta sekä innokas etsimään tietoa ja kehittämään uusia toimintamalleja. Toivomme, että monikulttuurisuus on lähellä sydäntä ja haluat olla osana kehittämässä asiakaslähtöistä palvelua maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

TARJOAMME MAHDOLLISUUDEN:

 • lopputyölle
 • oppia monikulttuurista työotetta
 • mahdollisuuden luovaan työhön ja jättää oma kädenjälki uudenlaiseen palveluun
 • päästä suunnittelemaan ja kehittämään uudenlaisia käytäntöjä kunnille, viranomaisille ja kolmannen sektorin toimijoille

REQUIREMENTS AND ABILITIES

 • hyvät suulliset ja kirjalliset taidot
 • hyvä englanninkielen taito
 • tiedon hankkimisen perusteet
 • kyky ajatella luovasti
 • tiedon hankkimisen perusteet
 • ryhmä työskentely       
 • sosiaali ja terveysalan tutkinto/opiskelija
 • kokemusta päihde ja mielenterveystyöstä 
 • asiakaslähtöisyys
 • kielitaito (suomi, englanti, muut kuten Arabia ja Somalia plussaa)
 • kokemusta järjestö toiminnasta 

MPMTO LYHYESTI

Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdeongelmia, edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen. Lisäksi yhdistys edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

 • tekee selvityksiä erityisesti maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdeongelmista ja jakaa tietoa sekä neuvoo ongelmista kärsiviä
 • tiedottaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun kansainvälisyyteen ja maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa etenkin mielenterveys- ja päihdeasioissa
 • kokoaa ja välittää maahanmuuttajille tarpeellista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista ja kulttuurista, sekä maahanmuuttajien oikeuksista
 • toimii yhdyssiteenä suomalaisten, maahanmuuttajien ja viranomaisten kesken
 • järjestää maahanmuuttajille kursseja ja harrastustoimintaa
 • järjestää koulutus- ja valitus tilaisuuksia, kokouksia, illanviettoja ja juhlia 
 • toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
 • ylläpitää vapaaehtoisten voimilla matalan kynnyksen tuki ja ohjaus toimintaa itäkeskusessa

YHTEYSHENKILÖ

Huomaa, että tämä mahdollisuus on avoinna vain perustutkinto-opiskelijoille, joilla on täydet opiskeluoikeudet Suomessa. Muistutamme, että tämä on harjoittelupaikka, joten tämä avoin työpaikka perustuu yksinomaan harjoittelupaikkojen tukiin, joita sinun tulisi hakea yliopistossasi.

Yhtäläisten mahdollisuuksien käytäntö: Kaikki pätevät hakijat, joilla on lupa opiskella / työskennellä Suomessa, saavat mahdollisuuden hakea työharjoitteluun ottamatta huomioon rotua, väriä, uskontoa, sukupuolta, sukupuolta, sukupuoliidentiteettiä, sukupuolen ilmaisua, seksuaalista suuntautumista, perhetilannetta, etnistä alkuperää, ikä, kansallinen alkuperä, syntyperä, fyysinen ja / tai henkinen vamma, henkinen tila, sotilaallinen asema, geenitieto tai muu lailla suojattu luokka.

Hae nyt ansioluettelosi sähköpostitse tai lähetä tekstiviesti tai soita maanantaista perjantaihin klo 10.00-16.00.

Tariq OmarProject Manager
tariq.omar@samha.fi
+358 452027279

Nuoret yrittäjille

  Hyvinvointi      Nuoret      Yrittäjyys      Erasmus+     Hyvinvointi     Nuoret     Yrittäjyys     Erasmus+   [...]

TUKEA JA APUA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 10:00 – 17:00
La-Su Varattu ryhmille
Varaa Aika
2020-10-07T15:03:02+03:00
Go to Top