TIETOSUOJASELOSTE

SAMHA RY VÄLITTÄÄ YKSITYISYYDESTÄSI JA TIETOSUOJASTASI

SAMHA Ry välitämme yksityisyydestäsi ja tietosuojastasi. Työskentelemme aktiivisesti tietosuojakysymysten kanssa varmistaaksemme, että keräämiämme henkilötietoja käsitellään vastuullisella ja turvallisella tavalla. Tällä sivulla voit saada lisää tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on soveltuvien tietosuojasäännösten mukaan. Jos sinulla on kysymyksiä yksityisyyteen liittyvästä työstämme tai suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen privacy@samha.fi.

TIETOA SUORITTAMASTAMME HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSTÄ

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

SAMHA Ry:n kerää henkilötietoja sinusta tarjoamamme palvelun laajuudessa. Henkilötietojesi kerääminen ja sitä seuraava käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan käyttöehtojen mukaisesti tai siten, kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Meidän saattaa täytyä esimerkiksi säilyttää tiettyjä tietoja sinusta täyttääksemme lakisääteiset velvoitteet, kuten työlainsäädännön tai kirjanpitosääntelyn asettamat velvoitteet.

Alla oleva kaavio esittää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin:

TARKOITUS HENKILÖTIEDOT LAILLINEN PERUSTE AJANJAKSO
Internetsivujen

kokemuksen parantaminen

 • Käyttäjän luomat tiedot, kuten internetsivuillamme tehdyt klikkaukset
 • Tekniset tiedot, kuten laitteet ja IP-osoite
 • Tietoja käyttäytymisestäsi internetsivulla
 • Maa ja päivämäärä
SAMHA oikeutettu etu parantaa intentsivujen kokemustasi ja tarjota sinulle asianmukaista meidän työtä liittyvät markkinointia  24 kuukautta
Hakijaprofiilin rekisteröiminen Työnhakijat hakevat SAMHA ry avointa työpaikkaa ja lähettävät työhakemuksensa ja CV:n sähköisesti Kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpano käyttöehtojemme mukaisesti Niin kauan, kun olet palveluidemme rekisteröity käyttäjä
Tapahtumat
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
SAMHA oikeutettu etu järjestömme ja palveluidemme markkinointiin Kunnes tapahtuma on päättänyt 
Tapahtumat Soveltuvin

 • Allergiat
Suostumuksesi Kunnes tapahtuma on päättänyt
Kyselyt
 • Nimi(valinnainen)
 • Sähköpostiosoite
 • Tehtävänimike
 • Kyselyn vastaukset
SAMHA oikeutettu etu kehittää ja parantaa organisaatiomme  6-12 kuukautta

Miten saamme pääsyn henkilötietoihisi?
Sinusta säilyttämämme henkilötiedot ovat sellaisia, jotka olet antanut meille suurimmaksi osaksi kirjautuessasi käyttäjäksi internetsivuillemme tai kun haet SAMHA ry:n kautta palveluita.

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

Joissain tapauksissa saatamme jakaa henkilötietojasi ulkopuolisten osapuolten kanssa. Näitä voivat esimerkiksi olla myyjät tai viranomaiset, joille meillä on lakisääteinen velvollisuus antaa tiettyjä tietoja. Kun jaamme henkilötietojasi ulkopuolisen osapuolen kanssa, teemme niin ainoastaan tarkoituksiin, joihin tiedot alun perin kerättiin. Käytämme aina tarvittavia turvatoimenpiteitä varmistaaksemme, että ulkopuolinen osapuoli käsittelee tietojasi oikealla ja turvallisella tavalla, kuten solmimalla sitovia sopimuksia myyjiemme kanssa.

Henkilötietojasi voidaan jakaa seuraavien ulkopuolisten osapuolten kanssa:

SAMHA Ry yhteistyöverkostot

Voimme joskus jakaa tietojasi muiden monikulttuuriset yhteisöjen kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi tapahtumaprosessin yhteydessä, kun toinen yhteisö tarjoaa palveluita, jotka voivat johtaa henkilötietojesi käsittelyyn puolestamme.

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Voimme joskus jakaa henkilötietojasi toimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme, kuten IT-toimittajille säilytykseen ja operatiivisen toiminnan hallinnointiin sekä markkinointityökalujen, rekrytointityökalujen ja persoonallisuustestien toimittajille.

Viranomaiset

Jos kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö edellyttää, saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi viranomaisten kanssa, kuten Suomen veroviranomaisen (Verohallinto) tai Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa.

Asiakkaat

Jos haet työpaikkaa SAMHA ry kautta ja etenet rekrytointiprosessin kautta esitämme tietosi lopuksi asiakkaallemme. Asiakas on vastuussa siitä, miten he käsittelevät vastaanottamiaan tietoja. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten asiakkaamme käsittelevät henkilötietojasi, suosittelemme kääntymään suoraan heidän puoleensa ja SAMHA ry avustaa sinua mielellään yhteydenottamisessa.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mille ulkopuolisille osapuolille jaamme henkilötietojasi.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Teemme aina parhaamme varmistaaksemme, ettei henkilötietojasi säilytetä tai muutoin käsitellä EU/ETA:n ulkopuolisissa maissa. Jos henkilötietojasi siirretään EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin, käytämme tarvittavia suojatoimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tavalla, joka on soveltuvien tietosuojalakien mukainen, kuten käyttämällä asianmukaisia suojatoimenpiteitä siirrossa. Jos haluat kopion käytetyistä suojatoimenpiteistä tai jos haluat lisää tietoja siitä, missä henkilötietojasi käsitellään, voit aina olla meihin yhteydessä.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Soveltuvat tietosuojalait antavat sinulle useita oikeuksia, kun henkilötietojasi käsitellään. Alta löydät lyhyen kuvauksen näistä oikeuksista. Sinulla olevat oikeudet voivat vaihdella riippuen, mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Kun oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Helpoin tapa peruuttaa suostumus on ottamalla yhteyttä privacy@samha.fi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Jos SAMHA ry käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus pyytää vahvistusta tästä seikasta ja saada tietoja käsittelystä. Sinulla on myös oikeus pyytää kopiota sinusta käsittelemistämme henkilötiedoista veloituksetta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus pyytää SAMHA ry oikaisemaan tietosi, jotka ovat mielestäsi virheelliset tai puutteelliset. Sinulla on joka tapauksessa aina mahdollisuus muuttaa tietoja, jotka olet lisännyt hakijaprofiiliisi.

Vastustamisoikeus

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa SAMHA ry suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä, kuten silloin, kun se koskee suoramarkkinointia. Kaikissa tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella (yllä olevan taulukon mukaisesti), sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä. Jos vastustat käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus pyytää SAMHA ry rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi tapauksissa, joissa kiistät, että sinusta käsittelemämme tiedot ovat paikkansapitäviä. Voit tällaisissa tapauksissa pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä aikana, jolloin tarkistamme tietojesi paikkansapitävyyden. Niissä tapauksissa voimme käsitellä henkilötietojasi ainoastaan hyväksynnälläsi, lukuun ottamatta tilanteita, joissa SAMHA ry laatii, esittää tai puolustautuu oikeusvaateelta suojellakseen jonkun muun oikeutta tai suojellakseen tärkeää julkista etua.

Oikeus tietojen poistamiseen

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus pyytää SAMHA ry poistamaan henkilötietosi. Tämä oikeus soveltuu seuraavissa tilanteissa:

Jos tiedot eivät enää ole välttämättömiä tarkoituksiin, joihin ne kerättiin.

Jos peruutat suostumuksesi eikä meidän tarvitse säilyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuten lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.
Jos vastustat oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ja syysi vastustamiselle on painavampi kuin etumme.
Jos vastustat suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä meidän tarvitse käsitellä tietojasi muihin tarkoituksiin.
Jos henkilötietojasi käsitellään laittomalla tavalla.
Jos henkilötietosi on poistettava lakisääteisen velvollisuuden vuoksi.
Ota ystävällisesti huomioon, että meillä saattaa joka tapauksessa olla velvollisuus tallentaa henkilötietosi esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden takia. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan sanottuun tarkoitukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi tai täyttääksemme sopimuksen kanssasi, sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä muodossa.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit aina olla meihin yhteydessä alla olevien yhteystietojen välityksellä. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten SAMHA ry käsittelee henkilötietojasi, sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa se on Tietosuojavaltuutettu.

Muutokset tietosuojaan liittyvissä tiedoissamme

Voimme ajoittain tehdä muutoksia tähän informaatiotekstiin. Uusin versio on aina saatavilla internetsivuiltamme. Kun laajempia päivityksiä tehdään (kuten muutoksia tarkoituksiin, joihin käsittelemme henkilötietojasi tai muutoksia siihen, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme), lähetämme uuden version informaatiotekstistä sähköpostiosoitteeseen, jonka olet meille antanut.

Miten voit olla yhteydessä meihin?

Päihde ja mielenterveysyhdistys ry – Substance Abuse and Mental Health Association – SAMHA ry (Y-tunnus: 2666516-6) on henkilötietojesi käsittelyssä rekisterinpitäjä. Seuraamme soveltuvaa eurooppalaista ja suomalaista tietosuojalainsäädäntöä ja meillä on sitoutunut tietosuojatiimi, joka työskentelee aktiivisesti tietosuojakysymysten kanssa varmistaakseen, että käsittelemme tietojasi vastuullisella ja turvallisella tavalla. Kansalliset Tietosuoja-asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi ja voit aina ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy@samha.fi.

Substance Abuse and Mental Health Association - SAMHA ryVisbynkuja 2, 00930 Helsinki
info@samha.fi
Puhelin: +358 468 880 6319